Бъдещето на Биорезонансната Терапия

Нови технологии и лечения – прецизна медицина, дигитални терапевтици, 3D печат, имунотерапия, терапия с генни и стволови клетки и изкуствен интелект – са вече тук или са на път.

Доверието в медицинския напредък е изключително важно

Ще бъде необходим драматичен напредък в медицината, заедно с други промени, за да се справим с тези предизвикателства, ако искаме да живеем по-дълго и по-здравословно.  Но има още един съществен фактор – доверието, който да гарантира, че хората ще възприемат драматични медицински пробиви и гарантира, че следващото лекарство или терапия ще се реализира. Доверието е толкова важно за връзката пациент-лекар, че е лесно да се приеме, че съществува. Но поради промените в здравеопазването и обществото като цяло, доверието все повече се разбира като изложено на риск и се нуждае от внимание. По-долу в статията ще намерите информация как да живеете по-дълго и по-здравословно.

Но какво, ако заместим ходенето на лекар със нова, развита технология?

Какво ако спестим досадното чакане пред лекарския кабинет само и само , за да ви кажат че трябва да купите още една дозина лекарства? Това брои ли се на медицински напредък? ДА! Но как?

Организации като Business Process създадоха “преносим лекар” , който е с вас по всяко време. Това са 2 устройства за тестване на естествени природни бионосители, с възможност за получаване на консултативна информация за функционалното състояние на тялото – Life Expert и Life Balance

Но как една такава технология е ефикасна за вашето здраве?

Много просто! Това е технология, която няма аналог по света. Тя поддържа висок коефициент на здраве с възможност за антипаразитна защита, регулиране и хармонизиране на тялото и подобряване на биоенергическите показатели на човека. Повишава се собствената защита на организма.

Бързо:

Време на тесване и съставяне на програми в автоматичен режим 1 минута

Просто:

Не се изисква специално образование – което го прави достъпно за масова употреба

Важно:

Всички резултати от теста се запазват в използваната програма

Грижа за близките:

За непрекъснато систематично наблюдение на вашето здраве и това на вашите близки

Ако сте човек, който иска да подобри здравето си и да научи повече как това може да стане, се обадите  на телефон: 0887072224   или да кликнете тук