Екип

Нашият екип е сплотен, енергичен и гъвкав. Имаме богат опит в организацията, планирането и управлението на събития. Членовете на екипа ни са преминали и през други сфери на обществения живот, което допринася за тяхната богата обща култура и за отдадеността им на каузата на Фондация “Мирков Дар”. Вярваме, че е дошъл моментът да дадем на обществото от своя опит и знания под формата на доброволна и образователна дейност.

Николай Мирков

Председател на УС

Николай Мирков е основател на Фондация “Мирков Дар”. Той помага за стабилността на нашата организация, като допринася за по-добро, иновативно и модерно развитие. Той има богат 10-годишен опит в банковата сфера. Също така е и организатор на благотворителни събития. Неговият опит като търговски администратор и обществената му дейност, свързана с корпоративната сфера, допълнително помагат за издигане на фондацията на по-високо ниво.

Катя Даскалова

Мениджър Развитие

Катя Даскалова е организатор на събития, оптимистичен и енергичен член на екипа на Фондация “Мирков Дар”. Тя изучава история в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Нейният професионален опит е в сферата на организацията на събития и административните дейности. Катя допринася за екипа със своята изключителна организираност и ефективност.

Мария Миркова

Администратор

Мария Миркова е дългогодишен администратор и техник с повече от 13 години опит в бранша. Нейните лидерски качества и рационално мислене допълват идеално екипа на Фондация “Мирков дар”. Мария се грижи за административното обезпечаване на нашата дейност, като се включва и в организирането на събития и цялостната организация на работата на фондацията.