Мисията на Фондация "Мирков Дар" е да предостави възможност на хора и организации да реализират своя потенциал чрез подходящи иновативни, творчески и съвместни преживявания, които развиват техния набор от умения за обогатяване на живота и дейността им. Ние променяме начина, по който се проектират събития, като въвеждаме ефективна форма на сътрудничество между участващите страни.

В

одим се от желанието ни да изградим функциониращо и активно гражданско общество, имащо широка стойностна култура и ценности. Цел ни е да повишим ефективността на неформалното образование. Чрез устойчиви проекти  и събития от всякакъв характер и области на живота, както самостоятелно, така и в партньорство. Средствата, с които постигаме тези цели са: разработване и реализиране на местни, регионални, национални и международни проекти и програми, включително и информационно-технологични.

Вярваме, че неформалното образование е от изключителна важност за развитието на обществото ни, тъй като в днешно време ние не спираме да се учим и развиваме.

Активният съвременен човек е завършил своето средно и висше образование, но не спира да търси нови източници на информация и да обогатява своите знания, както и да се развива професионално. В съвременната конкурентна и динамична среда всеки, който не се развива ежедневно, изостава.

Вярваме също така, че срещите на живо и синергията на групата допринасят изключително много за професионалното и личностното развитие на всеки от нас. Въпреки че в днешно време са налични множество възможности да учим във всякакви формати, не бива да забравяме силата на човешкия контакт и възможността да почерпим от опита на другите и да споделим своя.

Работата ни

Нашият екип се състои от професионалисти в различни сфери от събитийния мениджмънт. След като дълги години помагаме на множество организации да увеличат потенциала си и да достигнат до повече хора чрез силата на добре проведените събития, решихме да споделим своя опит с тези, които стартират своята дейност и управлението на събития все още не е част от техния опит. Ние се стремим да подпомогнем всяка стартираща организация, която би искала да добави събитията като начин, по който да сподели мисията си със света.

Помагаме и на професионалисти, които не спират да се развиват през целия си житейски път. Подкрепяме онези, които искат да развиват себе си и уменията си, за да останат конкурентни в днешното динамично ежедневие. Стремим се да ги насочим в необятното море от източници на информация, така че да намерят правилните за себе си и да успеят да се справят с изискванията на нашето съвремие.

Добре дошли на уебсайта на Фондация в обществена полза “Мирков Дар” с ЕИК 205861855. Фондацията осъществява единствено некомерсиална дейност, в съответствие със своята мисия и цели.

Постигаме целите и мисията си чрез следните дейности:

Споделяме информация.

Даваме възможност на всеки, който има нужда, да почерпи от нашия опит, като споделяме качествена и синтезирана информация в специализирана онлайн платформа.

Изграждаме капацитет.

Устойчивите организации са наш основен приоритет. Подпомагаме своите партньори да изградят устойчивост на своите дейности и да осъществяват целите и мисията си по начин, полезен за тях и за общностите, на които служат.

Създаваме устойчиви партньорства.

В продължение на целта ни да изграждаме общности, ние установяваме партньорства с организации със сходна мисия и цели. Вярваме, че заедно със съмишленици можем да постигнем повече.

Организираме събития.

Изграждането на общности от съмишленици, които държат на живия контакт помежду си, е част от нашата дейност. Правим различни формати събития, където хора със сходни ценности и визия се срещат и обменят опит.