Първата долекарска помощ и какво трябва да знаете за нея

Злополуки и наранявания се случват твърде често навсякъде около нас. В такива ситуации незабавна помощ обикновено се оказва от семейство, колеги, минувачи и т.н. Дори само с основни познания за първа помощ, вие също можете да помогнете на някого. Въпреки това, за да бъде оказана реална помощ на пострадалия, е важно тя да се приложи правилно и в точното време.

Факт е, че първите 10 минути след даден инцидент са от голямо значение, защото оказването на помощ в този период увеличава шансовете за живот на пострадалия. Но има нещо основно и много важно правило  – АКО НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ДА ПРАВИТЕ НЕ ПРАВЕТЕ НИЩО!

Какво да правите при злополука?

Независимо от ситуацията съществуват четири стъпки, които трябва да се следват винаги! Така ще можете да направите ясна оценка на ситуацията и да окажете първа помощ адекватно, без да се пропусне някой важен елемент.

 1. Осигуряване на вашата собствена безопасност, както и тази на пострадалия
 2. Получаване на помощ – обаждане до 112
 3. Оценка на състоянието на пострадалия. След като сте преместили пострадалия на безопасно място, ако това се налага и ако е възможно, следва да оцените неговото състояние. Основните показатели, които се наблюдават са – наличие на съзнание, пулс и дишане.
 4. Оказване на помощ и поддържане на състоянието му чрез постоянно наблюдение

Как може да установите дали пострадалото лице е в съзнание, има ли пулс или дали диша?

Загубата на съзнание е съществен показател за тежко общо състояние на пострадалия. В такъв момент човек е безпомощен и беззащитен! Ако освен липса на съзнание има и липса на дишане или сърдечна дейност то пострадалия е в клинична смърт.

Наличието на сърдечна дейност (пулс) можете да установите чрез леко притискане с три пръста ( показалец, среден пръст и безименен) на лъчевата, сънната или бедрената артерия. Т.е там, където артерията минава по-повърхностно, като липсата на доловими пулсации не са признак за отсъствие на сърдечна дейност и настъпила смърт!

Наличие на дишане – можете да проследите дали има движение на гръдната и коремната стена. При липса на дишан поради каквато и да е причина, пострадалият трябва да получи кислород в белите дробове в рамките на четири минути, за да се избегне увреждане на мозъка.

Най-честите случаи, при които ще Ви се наложи да окажете ПДП  са кръвотечения, рани, счупвания, изкълчвания и навяхвания, изгаряния, спиране на сърцето, шок, топлинно изтощение и топлинен удар и диабет, като при диабета по-особеното е, че болния има понижено съзнание, учестено дишане и пулс. Ако е в съзнание и може да преглъща трябва да му дадете захар под всякаква форма – бонбон, шоколад или някаква напитка. Ако жертвата е в безсъзнание, не давайте каквото и да е през устата и се обадете на бърза помощ.

ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Обучението по първа помощ на работното място е изключително важна част от задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на трудСъгласно чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателят трябва да определи работещи лица, които да изпълняват мерките по първа помощ и да им осигури обучение.

Също така при строителни и монтажни дейности има минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (Съгласно чл. 16, т. 10 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г.), при които строителят определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, като им осигурява адекватно обучение.

Кой и как провежда обучението, ако работодателят няма възможност?

Различни организации предлагат индивидуални програми за обучение съобразени, както с рисковете на дейността, така и с възможностите на клиента. Модулната структура позволява гъвкаво разпределение във времето и минимално откъсване на служителите от работния процес. Да вземем например метода на  Health&Safety, които периодично актуализират курсовете си в съответствие с европейските стандарти, използвайки интерактивни методи и специализирана екипировка.

Това, което трябва да знаете относно обучението за оказване на първа долекарска помощ на работниците и служителите, е че то е подготвено в съответствие с най-съвременните правила за поведение и реакция. Обучението представлява запознаване и справяне:

 1. При наранявания и счупвания
 2. При кръвотечение
 3. При изгаряния
 4. При измръзване и хипотермия
 5. При слънчев и топлинен удар
 6. При въздействие на електрически ток върху човека
 7. При остри отравяния
 8. При ухапвания от змия, куче, насекоми и др.
 9. При попадане на чужди тела в окото
 10. При състояние на безсъзнание
 11. При застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообръщението
 12. При диабет
 13. При шок

За повече въпроси може да пишете по-долу във формата за запитвания или да се обадите на телефон 089 447 7007